Hotline:  Kho: Đỗ Xuân Hợp, Phường Phước Bình, Quận 9, TP Hồ Chí Minh

ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG

Container Việt Nam cho phép khách hàng sử dụng thông tin trên trang web này, khách hàng đồng ý/phải chấp nhận các điều kiện sau:

a. Khách hàng chỉ dùng trang web này để đặt chỗ và mua các dịch vụ được cung cấp bởi trang web này. Khách hàng không được dùng trang web này vào mục đích khác.

b. Khách hàng không được phép dùng các chương trình đặc biệt như "robot," "spider", "crawler" để sao nội dung trên trang web này nếu không được cho phép trước bằng văn bản của Container Việt Nam

c. Trừ trường hợp được cho phép bởi luật định, khách hàng không được sửa đổi, thay thế, biên dịch, biên soạn lại, phỏng theo, chia nhỏ, đảo ngược cơ chế hoạt động hoặc tạo ra các sản phẩm được tùy biến từ bất kỳ nội dung hoặc thành phần nào của trang web này.

d. Khách hàng không được phép gửi hoặc chuyển bất kỳ trang nào, dữ liệu hoặc nội dung trên trang web này tới bất kỳ máy tính, máy chủ, môi trường mạng, trang web khác hoặc các phương tiện truyền tin khác hoặc dùng cho bất kỳ mục đích thương mại nào.

g. Khách hàng không được phép dùng bất kỳ phương tiện, phần mềm hoặc thủ tục nào để can thiệp hoặc có ý định can thiệp vào quá trình hoạt động bình thường của trang web này.

h. Khách hàng không được phép thực hiện bất kỳ hành động nào dùng quá mức hoặc làm quá tải hạ tầng của Container Việt Nam

i. Khách hàng không được phép dùng trang web này và/hoặc các tài liệu trên trang web này để vi phạm các quy định pháp luật về quyền sở hữu trí tuệ, nhãn hiệu thương mại, tài sản trí tuệ hoặc các luật khác. Khách hàng phải giữ nguyên các thông báo về quyền sở hữu trí tuệ, nhãn hiệu thương mại, và bao gồm cả các thông báo về nhãn hiệu hàng hóa trong các tài liệu liên quan, không được sửa chữa, tẩy xóa, làm mờ hoặc che khuất các thông báo đó.

j. Khách hàng không được phép đưa lên trang web này hoặc gửi đi các tài liệu bất hợp pháp, có tính đe dọa, phỉ báng, nói xấu, xúc phạm, khiếm nhã, khích động, khiêu dâm, báng bổ mà có thể tạo thành hoặc thúc đấy các hành vi mà có thể được coi là tội phạm hoặc bị trách nhiệm dân sự hoặc vi phạm bất kỳ luật lệ, quy định hoặc hệ thống quy tắc ứng xử nào.

k. Khách hàng không được phép đưa lên trang web này hoặc gửi đi bất kỳ thông tin nào mà (i) xâm phạm quyền của người khác, quyền riêng tư hoặc quyền công bố, (ii) được bảo vệ bởi luật bản quyền, nhãn hiệu thương mại hoặc các luật về tài sản trí tuệ khác trừ trường hợp được cho phép rõ ràng bằng văn bản của chủ sở hữu tài sản đó, (iii) có chứa vi rút, vật tạo lỗi, sâu máy tính, bom thời gian, chương trình tạo cửa sau hoặc các thứ có hại khác, (iv) được sử dụng để âm mưu bất hợp pháp chống lại người khác hoặc nhằm hạn chế thương mại và cạnh tranh, hoặc (v) tạo trách nhiệm cho Công ty Cổ Phần Du Lịch Quốc Tế Asian hoặc làm cho Công ty Cổ Phần Du Lịch Quốc Tế Asian mất một phần hoặc toàn bộ các dịch vụ của nhà cung cấp dịch vụ internet hoặc các nhà cung cấp khác.

Khách hàng cam kết sẽ chịu trách nhiệm hoàn toàn về bất kỳ thiệt hại phát sinh từ bất kỳ hành động vi phạm bản quyền, nhãn hiệu thương mại, tài sản trí tuệ khác hoặc bất kỳ các thiệt hại khác từ việc sử dụng trang web này.


Quảng cáo trên ContainerVietNam.com